អង្ក្រេមអង្ក្រម

អង្ក្រេមអង្ក្រម /ʔɑŋkreem – ʔɑŋkrɑɑm/ ???

Chuon Nath: ឈ្មោះ​វល្លិ​តូច​មួយ​ប្រភេទ​ដើម​សាច់​ស្វិត ស្លឹក​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ស្លឹក​អម្ពិល ដើម​និង​ស្លឹក​មាន​រស​ផ្អែម​ឈ្លេម​ឡមៗ គ្រាប់​ផ្លែ​តូចៗ​មូលៗ កាលណា​ទុំ​មាន​សម្បុរ​ខ្មៅ​មួយ​កំណាត់​ក្រហម​មួយ​កំណាត់ (ម. ព. មក្លាំ ផង) ។

1277749_314157828724095_2123505066_otaprum_201357005714taprum_201357005752taprum_201357005919

 

Pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire