ដូង

ដូង /dooŋ/ n. noix de coco

  • Nom anglais: Coconut Palm
  • Nom scientifique: Cocos nucifera
  • Chuon Nath: ឈើ​ស្រុក​មាន​ផ្លែ​ជា​អាហារ ផ្លែ​មាន​ទឹក មាន​សាច់​ខាង​ក្នុង​រលា​ កាល​ណា​ទុំ​សាច់​នោះ​មាន​ប្រេង; ដូង​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​គឺ : ដូង​ផេះ, ដូង​ភ្លើង, ដូង​សែត, ដូង​ខ្ទិះ, ដូង​តាកែ (ដូង​កូវកែ) ជាដើម។ ដូង​ត្នោត ដូង​ដែល​មាន​ផ្លែ​ជាប់​ដុប​រដៀន​ដូច​ធ្លាយ​ត្នោត (មិន​សូវ​មាន) ។

 

ដំបងយក្ស

ដំបងយក្ស /dɑm.bɑɑŋ jeəʔ/ figue de barbarie

8y9i2o3ygvks4wgg0w0cskgg4-source-11474950FRUIT2site-10-article-72-fr4999850field_image_figuier-de-barbariefigue-de-barbarie (1)xuong-rong-nopal-1huile-figue-barbarie79333847_ofigues1figue-de-barbarieFigues-de-Barbarie-2figuier_de_barbariefiguier-de-barbarie---opunta-ficus-indica---cactacees-visoflora-79268fleur-dOpuntia04072010fruit-de-l-opunta-figue-de-barbarieou-poire-cactus-visoflora-87336La-figue-de-barbarie-fait-elle-grossir-L-huile-de-figue-de-Barbarie-un-anti-age-ideal-pour-les-peaux-sensibles_width1024P1060265variete-cactus-fruit-big-12825091y4s5aeaehzk88gos4sscg40c-source-11898784oponce-etnaimages

 

ដំបង

ដំបង​ – /dɑm.bɑɑŋ/ n. fruit du cactus ???

ផ្លែវល្លិ៍ដំបង មានសំបកក្រហម គ្រាប់ធំ សាច់ក្រហម ជូរហើយចត់ផង។
ផ្លែផ្តៅ សំបកស សាច់ខ្មៅ គ្រាប់ធំ មានរសជាតិផ្អែមចត់។
ផ្លែរពាក់ សំបកស គ្រាប់តូចៗ សាច់ច្រើន សាច់មានពណ៌ខ្មៅរលង មានរសផ្អែមចត់ តែផ្អែមជាងជំពូកពីរខាងលើ។

អ្នកស្រី កែវ ច័ន្ទបូរណ៍

IMG_707411881744_977180828987938_453911808_n12106222_993938507324887_404663425_n14031540_698039450348241_1005837274_nchanbo_441073106taprum_494009249